Sjukvårdens miljöpaket

1280x400_sjukvardens-miljopaket_CompQual80.jpg

Sjukvårdens miljöpaket är en avfallstjänst för den mindre vårdenheten som underlättar er interna hantering av farligt avfall och säkerställer att restprodukterna hanteras och transporteras enligt gällande lagar och regler. I paketet ingår även hämtning och omhändertagande av avfallet.

Sjukvårdens miljöpaket innhåller praktiska och UN-godkända emballage för:

  • Smittförande avfall
  • Skärande/stickande avfall
  • Läkemedelsavfall

Beställning av paket och hämtning av avfallet

Beställning och hämtning av Sjukvårdens Miljöpaket görs via Recaremed AB, tel 010-3300510, e-post: info@recaremed.se

Dela denna sida