Sjukvårdens miljöpaket

Sjukvårdens miljöpaket är en avfallstjänst för den mindre vårdenheten som underlättar er interna hantering av farligt avfall och säkerställer att restprodukterna hanteras och transporteras enligt gällande lagar och regler. I paketet ingår även hämtning och omhändertagande av avfallet.

Sjukvårdens miljöpaket innhåller praktiska och UN-godkända emballage för:

  • Smittförande avfall
  • Skärande/stickande avfall
  • Läkemedelsavfall

Beställning av paket och hämtning av avfallet

Beställning och hämtning av Sjukvårdens Miljöpaket görs via Recaremed AB, tel 010-3300510, e-post: info@recaremed.se

  • Dela denna sida

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.