Tandvård

Stena Recycling erbjuder marknadsledande avfallslösningar för tandvården. Stena Solutions är vårt koncept med vilket vi effektiviserar din avfallshantering. Vi har system för installation, byte och hantering av de flesta på marknaden förekommande amalgamavskiljare. Vi erbjuder också hantering av tandvårdens olika avfall: farligt avfall, t ex röntgenkemi, amalgam, blyfolie, film, härdplast och stickande/skärande avfall.

TAR HAND OM ALLT AVFALL

Naturligtvis tar vi också hand om allt annat avfall från tandvårdskliniker och tandläkarmottagningar. Det kan gälla småkemikalier, tonerkassetter, batterier, lysrör, glödlampor, returpapper och sekretesshandlingar. I Stena Solutions ingår praktiska uppsamlingsemballage som är godkända och märkta för transport. Vi utför driftsaneringar samt slutsanering när praktiken ska stängas. Utöver detta tar vi vattenprover på er klinik för att säkerställa er vattenkvalitet. Vi har också servicepersonal som utbildats som säkerhetsrådgivare och kan ge kvalificerad service på plats.

Stena Recycling erbjuder innovativa helhetslösningar, stor kompetens och god materialkännedom. Det innebär att vi ger dig en stark avfallsekonomi och miljöriktig hantering av ditt avfall. Vi har anläggningar över hela Sverige och finns med andra ord där du finns. Du får en kontakt för all typ av avfall, med bättre överblick och samlad statistik över återvinningsarbetet.

  • Dela denna sida