Tandvård

Stena Recycling strävar ständigt efter att förbättra våra kunders hållbarhets- och miljöarbete. Därför erbjuder vi ett fullmatat miljöservicepaket, som låter dig fokusera på din kärnverksamhet. Med vår erfarenhet och expertis är du i trygga händer.

ett miljöservicepaket
för tandvården – där allt ingår

I Stenas Miljöserviceavtal ingår:

 • Byte av amalgamavskiljare, oavsett modell. Vi övertar även all garanti från andra modeller på marknaden.
 • Kvicksilverprover med analys i externa laboratorier
 • Bakteriella prover med analys i externa laboratorier
 • Sortering, klassificering och packning av farligt avfall
 • Transport och destruktion av farligt avfall*
 • Generell support vid avfall och tillståndsfrågor
 • Sekretesstjänst
 • Läckagekontroll av anläggningen
 • Kontroll/rengöring av bufferttank
 • Kontroll av centrifugalavskiljare
 • Kontroll av backventil på sekretavskiljare
 • Sanering av vattenlås
 • Sanering av golvbrunn
 • Automatisk uppdatering av framtida lagkrav
 • Receptionsmaterial samt dekal som visar på vårt samarbete

Tilläggstjänster:

 • Saneringar
 • Koordineringar av andra tekniker genom oss, allt för att minska ”springet”

* Ej större producentansvarsavfall

 • Dela denna sida

kontakta oss

Har du frågor om våra tjänster för
tandvården kontakta oss gärna på telefon
010-445 8570 eller via formuläret nedan.

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.