Tillsammans sluter vi cirkeln

Cirkulär ekonomi vinner ny mark varje dag och öppnar upp nya möjligheter för tillverkande industri att skapa en mer hållbar produktion. Vi hjälper dig genom hela kedjan med Resource Management – materialhantering från produktdesign till återvinning och leverans av råvaror tillbaka till industrin och samhället.

När världen ställer om och övergår till en allt mer cirkulär ekonomi får återvinning och design för återvinning en allt viktigare roll. Vi utvecklar löpande nya processer och anpassar dem efter dina behov för att genom modern teknik kunna återvinna alla typer av avfall, gärna i samarbete med ditt företag.

Ge ditt material nytt liv

Främst arbetar vi med tre delar av den cirkulära ekonomin; återvinning, design för återvinning och tjänster för resursoptimering. Inom återvinning återför vi råvaror till industrin på ett effektivt sätt – så pass effektivt att hela 95 procent av en uttjänt bil kan materialåtervinnas! Tack vare våra avancerade återvinningsprocesser kan vi öka återvinningsgraden, få ut renare material och möta efterfrågan i nästa del av värdekedjan.

Vi återvinner cirka 200 000 bilar varje år. Det innebär att vi återför 153 000 ton material och att 346 500 ton koldioxidutsläpp undviks (jämfört med att ta upp jungfruliga råvaror), berättar Johan Tegbring, produktionschef Stena Recycling AB.

Slut cirkeln

För oss som dagligen arbetar med återvinning är det viktigt att kunna optimera återvinningen när produkten tjänat ut. Vår tjänst ”Design för återvinning” hjälper produktutvecklare att designa nya produkter rätt från början. Ingenting är avfall – allt är resurser som kan användas om och om igen.

Vi hjälper dig genom att:

Analysera – Avfallshanteringen, behovet och utmaningarna.

Göra rätt – Utbilda, motivera, sortera rätt, skapa ordning och följa lagstiftning.

Förbättra - Optimera avfallshantering, erbjuda statistik kring återvinning samt identifiera nya och bättre lösningar.

 

Välkommen att sluta cirkeln tillsammans med oss.

 

Design för återvinning

Genom att dela med oss av vår kunskap om material och återvinning hjälper vi ditt företag att designa produkter som går att återvinna.

Läs mer om tjänsten här

Tjänster för återvinning

Tillsammans skapar vi lösningar för din avfallshantering, oavsett vilket överblivet material det handlar om.

Läs mer om våra tjänster

HITTA DET DOLDA VÄRDET

För oss är alla typer av spill och restmaterial resurser som kan och bör återvinnas – om och om igen.

Hitta era dolda värden
Dela denna sida