Design för återvinning

Du kan redan på designstadiet skapa en produkt med hög återvinningsgrad, man brukar säga att 80 % av en produkts miljöpåverkan avgörs redan i designfasen. Genom att dela med oss av vår kunskap om material och återvinning hjälper vi produktutvecklarna på ditt företag att designa produkter som går att återvinna i verkligheten och inte bara i teorin. Du får också koll på vad som händer med dina produkter när de kasseras, hur de tas om hand och hur mycket som idag kan återvinnas.

1280x400_Design_for_atervinning_CompQual80.jpg

Det här hjälper vi dig med:

  • Rådgivning om hur du kan förbättra återvinningsgraden på dina produkter
  • Demonteringsanalys av dina produkter och prototyper
  • Utbildning av designteam/R&D-team
  • Produktspecifika guidelines för produktutvecklare eller inköpare
  • Underlag till hållbarhetsredovisning på produktnivå
Dela denna sida