Design för återvinning

1280x400_Design_for_atervinning_CompQual80.jpg

Du kan redan på designstadiet skapa en produkt med hög återvinningsgrad, man brukar säga att 80 % av en produkts miljöpåverkan avgörs redan i designfasen. Genom att dela med oss av vår kunskap om material och återvinning hjälper vi produktutvecklarna på ditt företag att designa produkter som går att återvinna i verkligheten och inte bara i teorin. Du får också koll på vad som händer med dina produkter när de kasseras, hur de tas om hand och hur mycket som idag kan återvinnas.

Det här hjälper vi dig med:

  • Rådgivning om hur du kan förbättra återvinningsgraden på dina produkter
  • Demonteringsanalys av dina produkter och prototyper
  • Utbildning av designteam/R&D-team
  • Produktspecifika guidelines för produktutvecklare eller inköpare
  • Underlag till hållbarhetsredovisning på produktnivå
Dela denna sida