Resurshantering- och optimering

Det är en självklarhet för de flesta företag att jobba enligt lean och ständiga förbättringar i produktion. Det borde vara lika självklart att använda lean inom avfallshanteringen. Med vår optimeringstjänst hjälper vi er att hitta förbättringar och därmed optimera er resurshantering - från produktion till återvinning.

Hållbar resurshantering i sverige

Optimerad resurshantering 

Vi ser på din verksamhet som en helhet och följer materialet från inköp till produktionsspill. Då kan besparingar och förbättrad resurshantering identifieras inom t ex följande områden:

  • Transporter
  • Avfallsminimering
  • Internlogistik
  • Utrustning för avfall
  • Uppgradering av material

Hur går det till?

Tillsammans med er prioriterar vi vilka områden som ska vara i fokus och som kan förbättras. Ett team sätts ihop med både lokala kontakter, specialister och projektledare. En grundläggande inventering är första steget i processen som byggs på med t ex plockanalyser, intervjuer och fallstudier. Vi tar fram förslag på åtgärder för resurshanteringen och fungerar som partner vid genomförandet och uppföljning.

Dela denna sida