Säkerhetsrådgivare farligt gods

Vi hjälper dig så att du följer de lagar som gäller för farligt gods och kan bedriva en säker verksamhet med en så effektiv avfallshantering som möjligt. Med en säkerhetsrådgivare för farligt gods slipper du ägna värdefull tid åt att sätta dig in alla regelverk och kan istället fokusera på din kärnverksamhet.

behållare för Farligt avfall

Farligt gods – våra tjänster

  • Ge råd kring transporter av farligt gods
  • Kontrollera att det farliga godset transporteras enligt gällande lagar
  • Ta fram årsrapporter om företagets transporter av farligt gods
  • Utbilda personal som hanterar farligt gods
  • Kontinuerligt agera som säkerhetsrådgivare för farligt gods (till ett fast pris)
Dela denna sida