Sortering och klassificering av farligt avfall

Stena Recyclings sortering- och klassificeringstjänst hjälper dig med komplicerade restprodukter och rådgivning hur man hanterar och emballerar farligt avfall på rätt sätt. Det kan t.ex. röra sig om hantering av kemikalier eller återvinning av spillolja

lagring och sortering anläggning för farligt avfall

Inventering och sortering av spillolja samt annat farligt avfall

Vår personal kommer ut till er verksamhet och identifierar, sorterar, klassificerar, emballerar, märker samt transporterar avfallet till behandling. För att identifiera och omhänderta farligt avfall krävs ofta kemisk kunskap samt kunskap i ADR för transport av farligt gods. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt och har lång erfarenhet av att hantera olika typer av farligt avfall.

Vi har även olika sorters emballage som är anpassade och godkända för lagring och transport av alla typer av avfall och tillhandahåller även alla transportdokument som krävs.

Laboratorieanalyser av farligt avfall och spillolja

De flesta typer av avfall kan Stenas personal sortera utan laboratorieanalys. Vissa typer av avfall (exempelvis transformatorolja som kan innehålla PCB) kan kräva analyser. Vi hanterar provtagning och alla typer av analyser. Prover kan tas på plats hos kund och resultat kan ges innan avfallet hämtas eller efter mellanlagring hos Stena i väntan på analyssvar.

Omhändertagande av spillolja och farligt avfall

Avfallet som hämtas behandlas i egna anläggningar eller hos samarbetspartners – alla med erforderliga tillstånd för sin verksamhet.

I egen regi kan vi behandla eller återvinna bl.a. spillolja, oljeemulsioner, oljehaltiga vatten samt färg- och lösningsmedelsrester. Vi hjälper er med den kompletta hanteringen av farligt avfall genom ett gott samarbete med anläggningar som är specialiserade på omhändertagande av specifika restprodukter. Vi arbetar endast med anläggningar som har tillstånd för sin verksamhet. I varje enskilt uppdrag söker vi logistiklösningar som är ekonomiskt hållbara för er verksamhet.

Vi hjälper er med omhändertagande av farligt avfall och återvinning av spillolja oavsett om det gäller små eller stora volymer och förser er med komplett statistik efter slutfört uppdrag.

Dela denna sida