Miljöstationer för farligt avfall

I våra miljöstationer förvarar du farligt avfall på ett enkelt och säkert sätt. Du kan välja mellan olika miljöstationer som anpassas efter förutsättningarna och behoven på just ditt företag. Detta skapar en trygg arbetsmiljö och säkerställer att hanteringen av farligt avfall uppfyller alla lagkrav.

Vilken lösning passar dig?

Vi ställer ut och installerar de miljöstationer som ditt företag behöver. Alla kärl, behållare och fat är märkta med enkla instruktioner om hur avfallet ska sorteras. Du väljer själv vilka tömningsintervaller som passar bäst – antingen hämtningar vid behov eller enligt schemalagda tidpunkter. Alla våra emballage är godkända för säker lagring och transport och vi hjälper dig med alla nödvändiga transportdokument.


Smidiga skåp och väggmonterade moduler

Våra miljöstationer för förvaring av farligt avfall består av skåp och väggmonterade moduler. Båda varianterna kan utrustas med kärl, behållare och fat för den typen av avfall och de volymer som passar ditt företag. Skåpen kan placeras både inomhus och utomhus. De är brandsäkra med bra ventilation för att förhindra att gas samlas i skåpen. En grund konstruktion med stödben som håller dörrarna öppna underlättar lämning av avfall. Skåpen har också invallningsskydd för att förhindra läckage enligt gällande regler.

Väggmodulerna monteras på ett lämpligt ställe inomhus, så att du snabbt och enkelt kan sortera och förvara det farliga avfallet. Genom att kärlen monteras på väggen tar de minimalt med plats. Standardutförandet består av två väggmoduler, men kan anpassas utifrån dina behov. Lysrör förvaras stående i behållare, för att undvika att de går sönder. Faten har invallningsskydd, enligt gällande regler, för att förhindra läckage.

 

miljöstation med 2 fat

Bredd: 1,6 m, höjd: 2,0 m, djup: 0,9 m

Miljöstation FA-skåp 2-fat

MILJÖSTATION MED 6 FAT

Bredd: 2,5 m, höjd: 2,4 m, djup: 1,9 m

Miljöstation FA-skåp 6-fat

MILJÖSTATION vägg

Bredd: 1,2 m (enkelvägg)
Bredd: 2,4 m (dubbelvägg)
Höjd: 2,0 m

Miljöstation FA-vägg

  • Dela denna sida

Låt inte ditt farliga avfall gå till spillo.

Farligt avfall är en värdefull resurs som kan göras om till något nytt och användbart. Att återvinna farligt avfall är bra för miljön och kan ge ökade konkurrensfördelar.

Farligt avfall