Säker sekretesshantering

Ökade krav på säkerhet och informationsskydd ställer högre krav på sekretesshantering. Vi hjälper dig att samla in och destruera sekretessmaterial på ett säkert och tryggt sätt. Stena Sekretess tar hand om dina känsliga dokument genom vårt unika koncept Mobil Dokumentförstöring. Vi tar även hand om digital information på ett säkert sätt.

Mobil Dokumentförstöring

Vi kommer till dig med en specialbyggd lastbil och destruerar dina känsliga dokument. Du får gärna närvara när ditt material förstörs. Det destruerade pappret transporteras sedan till närmaste returpappersanläggning för att återvinnas.

Abonnemang eller när behov uppstår

För dig med ett kontinuerligt behov av destruktion av konfidentiella dokument erbjuder vi abonnemang till en fast månadsavgift. Du får då en eller flera låsbara sekretessbehållare som vi kommer och tömmer vid schemalagda intervaller som passar dig. Alternativet är att vi kommer till dig när du exempelvis behöver rensa i arkivet. Du packar då sekretessmaterialet i papperssäckar eller kartonger. I båda fallen destrueras allt material på plats.

Vi är medlemmar i NAID (National Association for Information Destruction) – branschens internationella intresseorganisation med över 1 000 medlemsföretag i världen.

En tjänst som skyddar företag och individer

REISSWOLF är en sekretesstjänst från Stena Recycling som innebär ett säkert omhändertagande av information genom destruktion av felaktigt, inaktuellt eller uttjänt material eller produkter som bär känslig information. Hela hanteringen utförs av särskilt utbildad personal och följer en rad kontrollpunkter.

Med ett digitalt kontrollsystem följer vi varje sekretessbehållare hela vägen från kundens lokaler till våra sekretessanläggningar för destruktion av innehållet. Det destruerade materialet kan återvinnas, men den destruerade informationen kan aldrig återskapas. På så sätt värnar vi om individens integritet och företagens informationssäkerhet, samtidigt som vi minskar den negativa miljöpåverkan.
Dessutom får kunden en arbetsplats med en effektiv sekretesshantering som är enkel för alla att använda. Ni kan lämna allt, från enstaka papper till stora arkivutrensningar, hårddiskar, USB-minnen och prototyper.

 

Kontaktinformation till våra Reisswolfanläggningar:

Göteborg 010-445 1720 reisswolf.vast@stenarecycling.se
Jönköping 010-445 1720 reisswolf.vast@stenarecycling.se
Kalmar 010-445 7520  
Malmö 010-445 1730 reisswolf.syd@stenarecycling.se
Stockholm 010-445 1710 reisswolf.stockholm@stenarecycling.se 
Sundsvall 010-445 1740 reisswolf.norr@stenarecycling.se 
Örebro 010-445 1710 reisswolf.mitt@stenarecycling.se
  • Dela denna sida

 

Kontakta oss