Stena Solutions

Stena Solutions är vår helhetslösning som gör din avfallshantering enklare och mer ekonomisk. Vi erbjuder kundanpassad återvinning för i stort sett alla samhällets branscher och industrier.

SÅ HÄR FUNGERAR STENA SOLUTIONS

Erbjudandet är uppdelat i fem olika steg från inventering till resursoptimering vidare till utbildning och avfallshantering för att avslutas med rapportering och uppföljning. Tjänstedelen är en stor och viktig del av Stena Solutions där vi med hjälp av vår expertis hjälper er att få fram den mest effektiva, miljöriktiga och lönsamma återvinningslösningen för just ert avfall.

Stena Solutions ger dig

  • En kontakt för allt
  • Innovativa lösningar
  • Effektivare hantering

 

1. Skräddarsydd helhetslösning

Utifrån en inventering av dina avfallsslag och volymer föreslår vi en komplett skräddarsydd lösning innefattande samtliga avfallstyper; med förslag på kärl, sorteringssystem, hämtningsfrekvens etc.

2. Resursoptimering

I vårt helhetserbjudande ingår alltid att vi ser över din avfallshantering för att effektiviserar denna, samt tittar på hur du kan få högre ersättning alternativt lägre kostnader för varje avfallsslag.

3. Utbildning och information

Stena erbjuder information, konsultation och motiverande utbildningar som gör avfallshanteringen enklare, tryggare och effektivare. Vi lär ut rutiner och tillhandahåller förstås verktyg som t ex en skräddarsydd källsorteringshandbok.

4. Hantering AV samtliga avfallsslag

Vi har hand om allt kring insamling, hämtning och transporter, varefter vi förädlar och återvinner avfallet till nya råvaror. Att vi har kapacitet för samtliga avfallsslag gör det enklare för dig – du slipper hantera flera kontakter och betalningsflöden.

5. Rapportering och uppföljning

Som tillval finns en kundportal innehållande bl.a. statistik som ger dig full kontroll på volymer och kostnader. Det blir enkelt att ta fram miljörapporter samt underlag för vidare utveckling och förbättring av avfallshanteringen.

  • Dela denna sida

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.