Hantering av farligt avfall

1280x400_FA_lysror_CompQual80.jpg

Vi utbildar alla på ditt företag som på något sätt jobbar med farligt avfall. Allt från miljöansvariga och administrativ personal till de som klassificerar och hanterar avfallet. Vår utbildning täcker allt inom området. Den kan anpassas utifrån de förutsättningar och behov som finns på just ditt företag.

Innehållet i utbildningen

  • Aktuell och kommande lagstiftning
  • Klassificering enligt Miljöbalken
  • Praktisk hantering
  • Transportdokumentation
  • Kopplingen mellan farligt avfall och farligt gods

Utbildningen tar cirka fyra timmar.

Dela denna sida