Hantering av farligt gods

1280X400_FARLIGTAVFALL_TUNNA_CompQual80.jpg

Utbildningen täcker all hantering av farligt gods och passar alla på ditt företag. Såväl de som sköter administration kring farligt gods som de som klassificerar, märker och förpackar godset. Innehållet i utbildningen är utformat så att alla medarbetare efteråt uppfyller kraven enligt ADR 1.3.

Innehållet i utbildningen

  • Allmänt om farligt gods
  • Aktuell och kommande lagstiftning
  • Klassificering enligt Miljöbalken
  • Krav på förpackningar och emballage
  • Märkning och etikettering
  • Transportdokumentation
  • Samlastning och utrustning
  • Undantag och begränsningar

Utbildningen tar sex till åtta timmar.

Dela denna sida