Miljöutbildning

Vi erbjuder kompletta miljöutbildningar eller källsorteringsutbildningar för din personal. Kurserna kompletterar varandra och kan hållas för samma personal.

GRUNDLÄGGANDE MILJÖUTBILDNING

Stenas miljöutbildning är en generell utbildning inom hållbar utveckling med viss fokus på återvinning. Den ger en helhetsbild av varför hållbar utveckling är viktigt att ta i beaktande, varför vi bör återvinna och vill inspirera deltagare att göra miljömedvetna val i sitt arbete. Utbildningen består av både föreläsning, gruppdiskussioner och övningar. Vår miljöutbildning kan anpassas utifrån förutsättningarna och behoven på ditt företag. Miljöutbildningen tar ca. 2 h och kan hållas på plats på ditt företag alternativt kombineras med studiebesök på en av Stenas anläggningar.

Kursinnehåll

  • Historik om hållbar utveckling
  • Globala miljöaspekter och människans påverkan
  • Cirkulär ekonomi och andra åtgärdsinitiativ
  • Klimatnytta med återvinning
  • Lagstiftning och förordningar
  • Inspiration för förändringsarbete

SORTERINGSUTBILDNING

Sorteringsutbildningen består av en kort introduktion av hållbarhet men fokuserar på hur avfallet på just ert företaget bör sorteras. Den vänder sig till personer som kommer i kontakt med källsortering på ett företag, i produktionen såväl som på kontoret. Innehållet i sorteringsutbildningen anpassas efter vilken bransch du verkar i och vilken typ av verksamhet du bedriver. Sorteringsutbildningen tar ca 1 h och hålls med fördel på plats på ditt företag för att kunna titta direkt på din specifika sorteringslösning.

Kursinnehåll

  • Kortare introduktion om miljö och hållbarhet
  • Miljönyttan med återvinning
  • Sorteringsgenomgång av era material
  • Dela denna sida

Kontakt

Markera vilken eller vilka utbildningar du är intresserad av

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.