Sorteringsutbildning

1280x400_Sorteringsutbildning_CompQual80.jpg

Avfall och restprodukter som sorteras rätt bidrar till både bättre miljö och bättre ekonomi. Med insikter kring vad som händer när material/produkter hamnar fel i sortering och försämrar återvinningens kvalité är det lättare att förstå vikten av att sortera rätt. Vad innebär det egentligen? Det kan tex innebära att materialet klassas om från ett återvinningsbart material till tex brännbart som innebär högre avfallskostnader för din verksamhet och sämre vinster för miljön.

Sorteringsutbildningen består av en kort introduktion av hållbarhet men fokuserar på hur avfallet på just ert företaget bör sorteras. Den vänder sig till personer som kommer i kontakt med källsortering på ett företag, i produktionen såväl som på kontoret. Innehållet i sorteringsutbildningen anpassas efter vilken bransch du verkar i och vilken typ av verksamhet du bedriver. Sorteringsutbildningen tar ca 1 timma och hålls med fördel på plats på ditt företag för att kunna titta direkt på din specifika sorteringslösning.

Kursinnehåll

  • Kortare introduktion om miljö och hållbarhet
  • Miljönyttan med återvinning
  • Sorteringsgenomgång av era material
Dela denna sida

Kontakta oss

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.