låt materialen leva!

I vår värld är ingenting förbrukat. Vi samlar in allt tänkbart restmaterial som uppstår från både verksamhet och produktion. Materialen förädlas och lever vidare som råvaror till nya produkter eller ny energi. Tillsammans skapar vi värde. 

 Se filmen Läs mer om oss