Med modern teknik lyfts återvinningen till en helt ny nivå

NU KAN 95% AV VARJE BIL LEVA VIDARE

 Se filmen Stena Nordic Recycling Center