Med modern teknik lyfts återvinningen till en helt ny nivå.

NU KAN 95% AV VARJE BIL LEVA VIDARE. 

 Se filmen Stena Nordic Recycling Center